Kişisel Veriler ve Çerez Politikası Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi,  konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.  

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Şirketimiz kişisel verileri,

 • Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin hukuki menfaatlerinin ve yasal haklarının korunması
 • Sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilebilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi, ifası, Sözleşme süreçlerinin takibi, sonlandırılması
 • Müşterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi, müşterilere uygun proje ve hizmetlerin saptanması
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi
 • Şirket faaliyetinin yönetimi, icrası, denetlenmesi
 • Müşteri tercihlerine uygun ürün ve hizmet sunulması
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, yerine getirilebilmesi, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin temini
 • Şirket faaliyetinin tanıtımı, duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin icrası
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi, denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması
 • Şirket içerisinde, grup şirketleri ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş birliğinin sağlanması
 • Şirketimizin sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması

amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırıl ması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.

Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ayrıca şirketimizin  faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.    

ÇEREZLER

Çerezler, web sitesinde kim olduğunuzu ve ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamanıza yardımcı olan, bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde veya akıllı telefonunuzda depolanan küçük bilgi dosyalarıdır. Ayrıca web sitesinin doğru bir şekilde çalışması için yardımcı olurlar. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası'na göz atın.

ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

Şirketimiz bu web sitesinde üçüncü taraf bağlantılarını dahil edebilir. Bu, dahil edilen linklerin ziyaretçilerin gizliliğine ilişkin politikalarını kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Bu siteleri ziyaret ettiğinizde, sizlere sağladıkları koruma ve gizlilikten sorumlu olmayız. Bu nedenle herhangi bir kişisel veri göndermeden önce onların gizlilik politikasını gözden geçirmelisiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet Sitemiz çerezleri (siteye göz atarken bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda saklanan küçük metin dosyaları) kullanır. Çerezlerimiz daha iyi bir hizmet ve göz gezdirme deneyimi sunmamız konusunda bize ve sizlere yardımcı olur. Herhangi kişisel ya da hassas bir bilgiyi açık izniniz olmaksızın toplamayız ya da üçüncü bir kişiye iletmeyiz.

Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, işletim sistemi türü ve sitede gezinmek için kullanılan cihazların türü, sitede geçirilen süre, popüler sayfalar vb. için çerezler kullanıyoruz. Bu bilgiler web sitemizi geliştirmemize yardımcı oluyor.

ÇEREZ KULLANIMI İÇİN İZİN

Bize izin verdiğinizde, tarayıcınızın ayarlarının çerezleri kabul etmesi şartıyla, kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Dilediğiniz zaman çerezlerle ilgili vermiş olduğunuz izni kaldırabilirsiniz. Browser ayarlarını kullanarak Şirketimiz veya üçüncü şahıs çerezlerini devreden çıkartabilir ve etkisizleştirebilirsiniz.

Eğer bunları kaldırmamızı tercih ederseniz, sitemizin işlevselliğini sınırlamış olacaksınız.

Çoğu web tarayıcısı, tarayıcı ayarları aracılığı ile çoğu çerezin denetimine izin verir. Hangi çerezlerin ayarladığını nasıl göreceğiz ya da onları nasıl yöneteceğiz ve sileceğiz gibi konular da dahil olmak üzere çerezlerle ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.allaboutcookies.org

Aynı zamanda çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağıyla ilgili talimatları da burada bulabilirsiniz. Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından takip edilmeyi durdurmak için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAŞLICA ÇEREZLER

İsim Amaç
_ga Google tarafından, kötü amaçlı yazılımlardan (pref) korunmak ve bellek tercihlerini (nid) korumak için Google hizmetleri (sid ve hsid) tarafından tek tanımlama olarak kullanılan çerez seti.

Login

Giriş oturumları için kullanılır (wordpress)
PHPSESSID Kullanıcının JavaScript'in etkin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.


VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca veri sahibi,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;

Unvan Agentürk İthalat İhracat Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.
Adres Osmangazi Mah. Atayolu Cad. N.106 Sancaktepe-İstanbul
E-posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon 0 216 561 46 20


Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

!-- {"name":"","type":"layout","children":[{"name":"","type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"row","props":{"fixed_width":"large","breakpoint":"m","layout":"1-1"},"children":[{"name":"","type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center"},"children":[{"name":"","type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

 

K\u0130\u015e\u0130SEL VER\u0130LER VE \u00c7EREZ POL\u0130T\u0130KASI AYDINLATMA METN\u0130\n

 

\u015eirketimiz faaliyeti dolay\u0131s\u0131yla elde etti\u011fi yahut elde edece\u011fi ki\u015fisel verilerin korunmas\u0131na b\u00fcy\u00fck bir \u00f6nem vermektedir. Bu ba\u011flamda ki\u015fisel verilerin i\u015flenmesi, korunmas\u0131, saklanmas\u0131, imhas\u0131 ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi, \u00a0konusunda uygulanacak ilkeleri ve al\u0131nacak \u00f6nlemleri belirlemek amac\u0131yla bu politikay\u0131 haz\u0131rlam\u0131\u015f olup, \u015firketimiz ki\u015fisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Ki\u015fisel Verilerin Korunmas\u0131 Politikas\u0131 gerekse 6698 say\u0131l\u0131 Ki\u015fisel Verileri Koruma Kanunu kapsam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirmektedir. \u00a0\n

 

K\u0130\u015e\u0130SEL VER\u0130 NED\u0130R\n

 

Ki\u015fisel veriler kimlig\u0306i belirli veya belirlenebilir gerc\u0327ek kis\u0327iye ilis\u0327kin her tu\u0308rlu\u0308 bilgiyi ifade eder.\n

 

K\u0130\u015e\u0130SEL VER\u0130LER\u0130N \u0130\u015eLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA Y\u00d6NTEM\u0130 VE HUKUK\u0130 SEBEB\u0130\u00a0\n

 

\u015eirketimiz ki\u015fisel verileri,\n\n

Kanundan do\u011fan y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerin yerine getirilmesi, \u015firketimizin hukuki menfaatlerinin ve yasal haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131\n

S\u00f6zle\u015fme m\u00fczakerelerinin ger\u00e7ekle\u015ftirilebilmesi, s\u00f6zle\u015fmelerin akdedilmesi, ifas\u0131, S\u00f6zle\u015fme s\u00fcre\u00e7lerinin takibi, sonland\u0131r\u0131lmas\u0131\n

M\u00fc\u015fterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi, m\u00fc\u015fterilere uygun proje ve hizmetlerin saptanmas\u0131\n

\u00dcr\u00fcn ve hizmetlerin geli\u015ftirilebilmesi\n

\u015eirket faaliyetinin y\u00f6netimi, icras\u0131, denetlenmesi\n

M\u00fc\u015fteri tercihlerine uygun \u00fcr\u00fcn ve hizmet sunulmas\u0131\n

M\u00fc\u015fteri talep ve \u015fikayetlerinin takibi, yerine getirilebilmesi, M\u00fc\u015fteri memnuniyetinin \u00f6l\u00e7\u00fclmesi\n

\u015eirketin ihtiya\u00e7 duydu\u011fu malzeme ve hizmetlerin temini\n

\u015eirket faaliyetinin tan\u0131t\u0131m\u0131, duyurulmas\u0131, sat\u0131\u015f ve pazarlama faaliyetlerinin icras\u0131\n

\u015eirketin ihtiya\u00e7 duydu\u011fu insan kaynaklar\u0131n\u0131n temini, planlanmas\u0131, y\u00f6netimi, denetlenmesi, \u00f6zl\u00fck haklar\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131\n

\u015eirket i\u00e7erisinde, grup \u015firketleri ve tedarik\u00e7ilerle gerekli koordinasyon, i\u015f birli\u011finin sa\u011flanmas\u0131\n

\u015eirketimizin s\u00f6zle\u015fme ve kanunlardan do\u011fan haklar\u0131n\u0131n korunmas\u0131\n\n

 

ama\u00e7lar\u0131yla i\u015flenmektedir.\n

 

Ki\u015fisel verilerin i\u015flenmesi, tamamen veya k\u0131smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay\u0131t sisteminin parc\u0327as\u0131 olmak kayd\u0131yla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas\u0131, muhafaza edilmesi, deg\u0306is\u0327tirilmesi, yeniden du\u0308zenlenmesi, ac\u0327\u0131klanmas\u0131, aktar\u0131lmas\u0131, devral\u0131nmas\u0131, elde edilebilir ha\u0302le getirilmesi, s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131l mas\u0131 ya da kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n engellenmesi gibi veriler u\u0308zerinde gerc\u0327ekles\u0327tirilen her tu\u0308rlu\u0308 is\u0327lemi ifade etmektedir.\n

 

\u015eirketimiz kural olarak ki\u015fisel verileri kendi faaliyeti i\u00e7in i\u015flemektedir. Bu ba\u011flamda \u015firketimiz hukuka uygun olan ki\u015fisel veri i\u015fleme ama\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda gerekli g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerini alarak ki\u015fisel veri sahibinin ki\u015fisel verilerini ve \u00f6zel nitelikli ki\u015fisel verilerini \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filere (Topluluk \u015eirketlerine, i\u015f ortaklar\u0131na,\u00a0hissedarlar\u0131na, i\u015ftiraklerine,\u00a0sigorta \u015firketlerine, tedarik\u00e7ilere, kamu kurum ve\/veya kurulu\u015flara\u00a0ve ayn\u0131 ama\u00e7larla \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filere) aktarabilmektedir.\n

 

\u015eirketimiz, ilgili mevzuatta \u00f6ng\u00f6r\u00fclmesi durumunda ki\u015fisel verileri bu mevzuatta belirtilen s\u00fcre boyunca saklamaktad\u0131r. Ki\u015fisel verilerin ne kadar s\u00fcre boyunca saklanmas\u0131 gerekti\u011fine ili\u015fkin mevzuatta bir s\u00fcre d\u00fczenlenmemi\u015fse ki\u015fisel veriler, \u015eirketimiz\u2019in o veriyi i\u015flerken y\u00fcr\u00fct\u00fclen faaliyet ile ba\u011fl\u0131 olarak \u015eirketimiz uygulamalar\u0131 ve ticari team\u00fcller uyar\u0131nca i\u015flenmesi gerektiren s\u00fcre kadar i\u015flenmektedir. Ki\u015fisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimle\u015ftirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz \u015eirketimiz taraf\u0131ndan yasal d\u00fczenlemeler ile belirlenen s\u00fcre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu s\u00fcre zarf\u0131nda ki\u015fisel verileriniz \u015eirketimiz taraf\u0131ndan i\u015flenmeyecek ve ulusal ve uluslararas\u0131 yasa, d\u00fczenleme ve s\u00f6zle\u015fmelerden kaynakl\u0131 zorunluluklar haricinde \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filer ile payla\u015f\u0131lmayacakt\u0131r.\n

 

Ayr\u0131ca \u015firketimizin\u00a0 faaliyetine ili\u015fkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amac\u0131yla hissedarlar\u0131m\u0131zla payla\u015f\u0131labilecektir.\u00a0\u00a0 \u00a0\n

 

\u00c7EREZLER\n

 

\u00c7erezler, web sitesinde kim oldu\u011funuzu ve ziyaretinizle ilgili bilgileri hat\u0131rlaman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olan, bilgisayar\u0131n\u0131zda, diz\u00fcst\u00fc bilgisayar\u0131n\u0131zda, tabletinizde veya ak\u0131ll\u0131 telefonunuzda depolanan k\u00fc\u00e7\u00fck bilgi dosyalar\u0131d\u0131r. Ayr\u0131ca web sitesinin do\u011fru bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in yard\u0131mc\u0131 olurlar. \u00c7erezleri nas\u0131l kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z hakk\u0131nda daha fazla bilgi i\u00e7in l\u00fctfen \u00c7erez Politikas\u0131'na g\u00f6z at\u0131n.\n

 

\u00dc\u00c7\u00dcNC\u00dc TARAF L\u0130NKLER\u0130\n

 

\u015eirketimiz bu web sitesinde \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraf ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131 dahil edebilir. Bu, dahil edilen linklerin ziyaret\u00e7ilerin gizlili\u011fine ili\u015fkin politikalar\u0131n\u0131 kabul etti\u011fimiz anlam\u0131na gelmez. Bu siteleri ziyaret etti\u011finizde, sizlere sa\u011flad\u0131klar\u0131 koruma ve gizlilikten sorumlu olmay\u0131z. Bu nedenle herhangi bir ki\u015fisel veri g\u00f6ndermeden \u00f6nce onlar\u0131n gizlilik politikas\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irmelisiniz.\n

 

\u00c7EREZ POL\u0130T\u0130KASI\n

 

\u0130nternet Sitemiz \u00e7erezleri (siteye g\u00f6z atarken bilgisayar\u0131n\u0131zda veya cep telefonunuzda saklanan k\u00fc\u00e7\u00fck metin dosyalar\u0131) kullan\u0131r. \u00c7erezlerimiz daha iyi bir hizmet ve g\u00f6z gezdirme deneyimi sunmam\u0131z konusunda bize ve sizlere yard\u0131mc\u0131 olur. Herhangi ki\u015fisel ya da hassas bir bilgiyi a\u00e7\u0131k izniniz olmaks\u0131z\u0131n toplamay\u0131z ya da \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir ki\u015fiye iletmeyiz.\n

 

Siteyi ziyaret eden kullan\u0131c\u0131 say\u0131s\u0131, i\u015fletim sistemi t\u00fcr\u00fc ve sitede gezinmek i\u00e7in kullan\u0131lan cihazlar\u0131n t\u00fcr\u00fc, sitede ge\u00e7irilen s\u00fcre, pop\u00fcler sayfalar vb. i\u00e7in \u00e7erezler kullan\u0131yoruz. Bu bilgiler web sitemizi geli\u015ftirmemize yard\u0131mc\u0131 oluyor.\n

 

\u00c7EREZ KULLANIMI \u0130\u00c7\u0130N \u0130Z\u0130N\n

 

Bize izin verdi\u011finizde, taray\u0131c\u0131n\u0131z\u0131n ayarlar\u0131n\u0131n \u00e7erezleri kabul etmesi \u015fart\u0131yla, kullan\u0131m\u0131m\u0131z\u0131 kabul etmi\u015f olursunuz. Diledi\u011finiz zaman \u00e7erezlerle ilgili vermi\u015f oldu\u011funuz izni kald\u0131rabilirsiniz. Browser ayarlar\u0131n\u0131\u00a0kullanarak \u015eirketimiz veya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fah\u0131s \u00e7erezlerini devreden \u00e7\u0131kartabilir ve etkisizle\u015ftirebilirsiniz.\n

 

E\u011fer bunlar\u0131 kald\u0131rmam\u0131z\u0131 tercih ederseniz, sitemizin i\u015flevselli\u011fini s\u0131n\u0131rlam\u0131\u015f olacaks\u0131n\u0131z.\n

 

\u00c7o\u011fu web taray\u0131c\u0131s\u0131, taray\u0131c\u0131 ayarlar\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile \u00e7o\u011fu \u00e7erezin denetimine izin verir. Hangi \u00e7erezlerin ayarlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 nas\u0131l g\u00f6rece\u011fiz ya da onlar\u0131 nas\u0131l y\u00f6netece\u011fiz ve silece\u011fiz gibi konular da dahil olmak \u00fczere \u00e7erezlerle ilgili daha fazla bilgi almak i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131daki web adresini ziyaret edebilirsiniz.\n

 

www.allaboutcookies.org\n

 

Ayn\u0131 zamanda \u00e7erezlerin nas\u0131l devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131laca\u011f\u0131yla ilgili talimatlar\u0131 da burada bulabilirsiniz. T\u00fcm web sitelerinde Google Analytics taraf\u0131ndan takip edilmeyi durdurmak i\u00e7in\u00a0http:\/\/tools.google.com\/dlpage\/gaoptout\u00a0adresini ziyaret edebilirsiniz.\n

 

BA\u015eLICA \u00c7EREZLER\n\n\n\n \n\u0130sim\n\n \nAma\u00e7\n\n\n\n \n_ga\n\n \nGoogle taraf\u0131ndan, k\u00f6t\u00fc ama\u00e7l\u0131 yaz\u0131l\u0131mlardan (pref) korunmak ve bellek tercihlerini (nid) korumak i\u00e7in Google hizmetleri (sid ve hsid) taraf\u0131ndan tek tan\u0131mlama olarak kullan\u0131lan \u00e7erez seti.\n\n\n\n \n

 

Login\n\n \nGiri\u015f oturumlar\u0131 i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r (wordpress)\n\n\n\n \nPHPSESSID\n\n \nKullan\u0131c\u0131n\u0131n JavaScript'in etkin olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etmek i\u00e7in kullan\u0131l\u0131r.\n\n\n\n\n

 


VER\u0130 SAH\u0130B\u0130N\u0130N HAKLARI\n

 

Veri sahibi ki\u015fisel verilerin elde edilmesi esnas\u0131nda ayd\u0131nlanma hakk\u0131na sahiptir. Bu metin veri sahibinin ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r.\n

 

Ayr\u0131ca veri sahibi,\n\n

Kis\u0327isel veri is\u0327lenip is\u0327lenmedig\u0306ini o\u0308g\u0306renme\nKis\u0327isel verileri is\u0327lenmis\u0327se buna ilis\u0327kin bilgi talep etme\nKis\u0327isel verilerin is\u0327lenme amac\u0131n\u0131 ve bunlar\u0131n amac\u0131na uygun kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmad\u0131g\u0306\u0131n\u0131 o\u0308g\u0306renme\nYurt ic\u0327inde veya yurt d\u0131s\u0327\u0131nda kis\u0327isel verilerin aktar\u0131ld\u0131g\u0306\u0131 u\u0308c\u0327u\u0308ncu\u0308 kis\u0327ileri bilme\nKis\u0327isel verilerin eksik veya yanl\u0131s\u0327 is\u0327lenmis\u0327 olmas\u0131 ha\u0302linde bunlar\u0131n du\u0308zeltilmesini isteme\nKi\u015fisel verilerin i\u015flenmesini gerektiren \u015fartlar\u0131n ortadan kalkmas\u0131 halinde imha edilmesini isteme\nKi\u015fisel verilerin d\u00fczeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yap\u0131lan is\u0327lemlerin, kis\u0327isel verilerin aktar\u0131ld\u0131g\u0306\u0131 u\u0308c\u0327u\u0308ncu\u0308 kis\u0327ilere bildirilmesini isteme,\nI\u0307s\u0327lenen verilerin mu\u0308nhas\u0131ran otomatik sistemler vas\u0131tas\u0131yla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya c\u0327\u0131kmas\u0131na itiraz etme,\nKis\u0327isel verilerin kanuna ayk\u0131r\u0131 olarak is\u0327lenmesi sebebiyle zarara ug\u0306ramas\u0131 ha\u0302linde zarar\u0131n giderilmesini talep etme,\n\n

 

 

hakk\u0131na sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimli\u011fini belgelendirmek ko\u015fuluyla a\u015fa\u011f\u0131da yer alan a\u00e7\u0131k adrese, telefon numaras\u0131na yahut e-posta adresine bildirebilir;\n\n\n\n \nUnvan \n\n \nAgent\u00fcrk \u0130thalat \u0130hracat Pazarlama ve Tic.Ltd.\u015eti.\n\n\n\n \nAdres\n\n \nOsmangazi Mah. Atayolu Cad. N.106 Sancaktepe-\u0130stanbul\n\n\n\n \nE-posta\n\n \This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.\n\n\n\n \nTelefon\n\n \n0 216 561 46 20\n\n\n\n\n

 


Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) g\u00fcn i\u00e7erisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine \u00fccretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, is\u0327lemin ayr\u0131ca bir maliyeti gerektirmesi ha\u0302linde, Kurulca belirlenen tarifedeki u\u0308cret al\u0131nabilir."}}]}]}]}]} -->

 • Adres
  Osmangazi Mh. Atayolu Cd. No:106/1 Sancaktepe, İstanbul
 • Telefon
  0216 561 46 20 (21 / 22)
 • E-Posta
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TAKİP ET

"Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz sitemizde yer alan Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır."